EVVO

EVVO = environmentální výchova a osvěta

Cílem environmentální výchovy na naší základní škole, je žák, který má pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, chová se k nim slušně a šetrně a ví proč.

EVVO zahrnuje péči o životní prostředí, problematiku trvale udržitelného života, znalost globálních problémů. Zároveň se v rámci EVVO žáci učí, jak k výše uvedeným tématům přistupovat, popř. jak s nimi nakládat.

Naše aktivity v rámci EVVO:

-         Sběrové akce (starý papír, pet-lahve, víčka, staré baterie, elektroodpad)

-         Soutěž „Věnuj mobil“

-         Soutěž ve sběru lesních plodů

-         Sbírka použitých hraček pro malé pacienty

-         Fotografická soutěž s EVVO tématikou

-         Sbírky pro potřebné (Fond Sidus, Život dětem)

-         Podpora útulku v Řepnici „Psí domov“

-         Účast na soutěžích s EVVO tématikou (výtvarné, literární, fotografické)

-         Exkurze a pobyty v přírodě

-         Filmové projekty (Jeden svět, Planeta 3000, Svět kolem nás)

-         Třídění odpadu na tři složky (směsný, papír, plasty)

-         Vánoční jarmark

-         Návštěvy Dne seniorů, Domovů pro seniory v Chlumci

-         Spolupráce s organizací Ornita (besedy o ptactvu)

-         Den vody, Den Země, Vlajka pro Tibet

-         Péče o školní zahradu a arboretum

-         Podpora zdravého životního stylu (př. projekt Normální je nekouřit)

-         Zapojení v projektu Recyklohraní

-         Spolupráce s Eko-komem (Tonda Obal na cestách)